dane kontaktowe

Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu, Rekreacji i Pracowników Samorządowych
Siedziba:

39-200 Dębica
Sportowa 26

Dane ewidencyjne:

NIP 7282601003
REGON 100140040