nota prawna

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.ozzposir.org przygotowany został przez Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu, Rekreacji i Pracowników Samorządowych z siedzibą w 39-200 Dębica ul. Sportowa 26 jako serwis informacyjny dla osób w Polsce i za granicą.

Informacje zawarte na stronach internetowych serwisu www.ozzposir.org należącego do Ogólnokrajowego Związku Zawodowego Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji są zgodne z przepisami prawa. Niniejszy serwis jest regularnie aktualizowany i redagowany, a informacje zamieszczone na stronach serwisu są uprzednio sprawdzane i weryfikowane pod kątem zgodności z obowiązującym prawem.

Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialnośći za:
  • informacje, usługi i treści zamieszczone w serwisach, do których odnośniki znajdują się na stronach serwisu
  • przerwy w działaniu systemu informatycznego spowodowane zdarzeniami losowymi niezależnymi od właściciela serwisu /awaria serwera hostingowego, awaria systemu teleinformatycznego, klęski żywiołowe/
  • skutki działania wirusów, programów komputerowych lub innych sygnałów elektronicznych, które narażą użytkownika serwisu a jakąkolwiek szkodę
  • skutki działania skopiowanych ze stron serwisu wszelkiego rodzaju plików i programów informatycznych
  • wady techniczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne wystepujące przy korzystaniu z serwisu niezależnie od tego z jakich przyczyn nastąpią

Wszelkie informacje prezentowane na stronach serwisu są własnością Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu, Rekreacji i Pracowników Samorządowych, a prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują Ogólnokrajowemu Związkowi Zawodowemu Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji za wyjątkiem materiałów wskazanych jako inne. Wszystkie materiały w tym tekst, grafika i kod źródłowy objęte są prawem autorskim i nie mogą być reprodukowane, powielane i rozpowszechniane w żadnej formie. Materiały te nie mogą być również wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia od właściciela serwisu wyrażonego na piśmie.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie na podstawie pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Copyright © 2008
Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu, Rekreacji i Pracowników Samorządowych