polityka prywatniości

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.ozzposir.org przygotowany został przez Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu, Rekreacji i Pracowników Samorządowych z siedzibą w 39-200 Dębica ul. Sportowa 26 jako serwis informacyjny dla osób w Polsce i za granicą.

Osoby korzystające z serwisu pozostają anonimowe, a informacje wynikające z ogólnych zasad działania połączeń teleinformatycznych zawarte w logach systemowych serwera hostingowego (np. adres IP, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu itp.) są wykorzystywane na bieżąco jedynie w celach związanych z administracją serwera. Informacje te nie są archiwizowane, przetwarzane ani rozpowszechniane.

Serwis Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu, Rekreacji i Pracowników Samorządowych nie wymaga rejestracji dla pełnej funcjonalności. Użytkownik serwisu przestaje być anonimowy w momencie wysłania zapytania. W celu umożliwienia dalszego kontaktu proszony jest o podanie podstawowych danych osobowych i numeru telefonu kontaktowego. Dane osobowe zebrane w ten sposób pozostają tylko i wyłącznie do dyspozycji przez Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji i nie są rozpowszechniane. Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883).

POLITYKA COOKIE

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji z siedzibą w 39-200 Dębica ul. Sportowa 26.

§ 1
Definicje

 1. Administrator - oznacza Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji z siedzibą w 39-200 Dębica ul. Sportowa 26, NIP 7282601003, REGON 100140040, któray świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.bielanski.com.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2
Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne : są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe : są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  1. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  2. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

§ 4
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. Przeglądarka Internet Explorer
  2. Przeglądarka Mozilla FireFox
  3. Przeglądarka Chrome
  4. Przeglądarka Safari
  5. Przeglądarka Opera
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.