Zarząd związku

Zarząd

Przewodniczący Zarządu Janusz Biel

Wiceprzewodniczący Zarządu Tomasz Dobrzański

Sekretarz ZarząduEwa Felikowska
Skarbnik ZwiązkówRenata Lebryk


Członek ZarząduCzesław Małek


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KomisjiJoanna Paś

Członek komisji Agata Magiera

Członek komisji Anna Jarosz